عکس| واکنش مدیرعامل ذوب آهن به ماجرای ممنوع المصاحبه شدن