به گزارش اکونا پرس،

محمد مهدی نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بیان کرد: با برگزاری جلسات هیئت مدیره ۹۹ درصد شرایط پرداخت مطالبات برانکو انجام شده است و پیش از ۳۰ خرداد پرداخت می‌شود. امیدوارم آن ۱ درصد باقی مانده در ادامه مشکلی ایجاد نکند. همچنین برانکو نیز یک رابطه عاطفی با هواداران تیم پرسپولیس دارد که مطمئنا آن را در نظر می‌گیرد.

او ادامه گفت: مطالبات هوادارن منطقی است و تعدادی از هوادارن با ورزش هویت پیدا کرده اند. بخش از مطالبات هواداران عاطفی و بخش دیگر منفی است که باید آن‌ها را باشگاه‌های فوتبال مدیریت کنند. البته این اقدام جنبه‌ی فرهنگی دارد و زمان می‌بردکه همگی باید در این راستا همکاری لازم را انجام دهند.

نبی گفت:جمع بندی جلسه‌ی گذشته هیئت مدیره باشگاه انجام شد. مسئولیت ذاتی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است که هزینه‌های مالی را فراهم کند و نباید از هواداران کمک مالی گرفت.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: تمام هیجانات فوتبال ما روی سکو‌ها است که وظیفه داریم ناهنجاری‌های آن را به هنجار تبدیل کنیم. فدراسیو. ن فوتبال نزدیک به ۸ هزار مسابقه برگزار می‌کند که بخش‌های مختلفی در برقراری نظم آن دخیل هستند. البته ناظران مسابقه افراد با تجربه هستند که باید به گزارشات آن‌ها توجه کرد.