به گزارش اکونا پرس،

ابوالفضل درویشوند که به تازگی با دریافت رضایتنامه از تیم پرسپولیس تهران جدا شده است مقصد خود را مشخص کرد و به تیم شاهین شهرداری بوشهر پیوست.

دریشوند که به عنوان دروازه بان سوم در پرسپولیس اغلب نیمکت نشین بود با قراردادی یک ساله به جمع شاگردان عبدالله ویسی ملحق شده است.