به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی فدراسیون، در رزومه کاری ارزشمند ایشان مدیر آماده سازی و بدنسازی تیمهای ملی هاکی، مسئول بدنسازی تیم های ملی کمیته ملی پارالمپیک، مدرس کارگاههای آماده سازی، علم تمرین و طراحی تمرین فدراسیونهای مختلف ورزشی و آکادمی المپیک و پارالمپیک، دبیر کمیته آموزش آسیا و اقیانوسه در رشته والیبال نشسته، دارای مدرک مربیگری بین المللی و مدرس دوره هاى بازآموزى مربیان درجه 3، ١،٢ و بین المللى  و... دیده می شود. همچنین عضویت تیم ملی دانشجوئی در سالهای 1365 و 1367- همکاری بعنوان مربی تیم ملی دانشجوئی در سالهای مختلف- همکاری بعنوان مربی و کسب مقامهای متعدد ورزشی قهرمانی جهان در رده مسابقات بین دانشگاهها- رئیس انجمن والیبال دانشگاه آزاد اسلامی کشور- همکاری بیش از 20 سال با تیمهای باشگاهی لیگ کشور- مشاور برنامه هاى آماده سازى تیمهاى لیگ کشور- سرمربى تیمهاى مختلف باشگاهى والیبال نشسته در لیگ کشور و بازیکن و مربى تیم ملى دانشجوئى در سالهاى مختلف به چشم می خورد.

در حکم دیگری دکتر اکبر طالب پور دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته توسعه هاکی روستایی و عشایری فدراسیون هاکی منصوب گردید. وی هم اکنون دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهراء تهران بوده و در رزومه کاری ایشان، سالها تدریس دروس جامعه شناسی ورزشی در دانشگاههای سراسری و آزاد، تالیف کتاب در زمینه ورزش از منظر نظریه پردازان جامعه شناسی و تالیف مقالاتی در زمینه وندالیسم و هولیگانیسم در ورزش و... به چشم می خورد.