به گزارش اکونا پرس،

منشا در پاسخ به اینکه چرا در مسابقه دربی به تو اجازه ندادند که پنالتی را بزنی گفت: در رابطه آن پنالتی یک داستان شگفت انگیز وجود دارد؛ وقتی من توپ را برداشتم و از پاتوسی گرفتم، او به تصمیم من احترام گذاشت، چون می دانست که من بهتر از او پنالتی می زنم. پاتوسی منطقه را ترک کرد ولی بعد مهدی رحمتی از دروازه بیرون آمد و گفت نه. گفت باید پنالتی را به آن فرد ( فرشید اسماعیلی ) بدهم. گفت که او می داند چطور پنالتی بزند و برای سال ها پنالتی زن استقلال بوده است. در واقع مهدی رحمتی، فرشید اسماعیلی را برای زدن پنالتی کاندیدا کرد و من دیگر انتخابی نداشتم و توپ را رها کردم.