به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در این نشست در ابتدا سعیدی ضمن خوشامد گویی به حاضرین به اهمیت موضوع مهم کانال خبری  یا مدیا چنل اشاره نموده و از کلیه فدراسیونها و مدیران این حوزه خواست با توجه به رویکرد بازیهای المپیک0 202 و تکنولو ژی های پیشرفته مطروحه در این بازیها فدراسیونهای ورزشی نیز خود را آماده این رقابتها نمایند.
در ادامه دکتر واقف زاده نیز ضمن خوشامد گویی و تشریح زیر ساختهای فراهم شده در کمیته ملی المپیک نظیر دیتا سنتر استاندارد ، سامانه مدیریتی همایشها و سامانه آموزش آنلاین  اعلام کرد کمیسیون آمادگی دارد تا این امکانات را با فدرسیونها به اشتراک بگذارد.
همچنین مقرر شد شرکت توسعه و سرمایه گذاری المپیک با رویکرد همکاری حداکثری در خدمت فدراسیونها باشد و به اطلاع فدراسیونها رسید که 29 فدراسیون المپیکی در سهام این شرکت شریک می شوند تا منافع  آن  نیز به خود فدراسیونها باز گردد.
گفتنی است در دو حوزه سامانه های مدیا چنل یا کانال خبری و ایجاد آزمایشگاه ژنو ماتیک نیز  مطالبی ارائه شد و حتی ارتباط تصویری مستقیمی بطور همزمان  با کشور آلمان نیز انجام شد  تا اگر اعضای حاضر در این نشست سئوالاتی دارند موفق به دریافت پاسخ  آن شوند.
در خاتمه فدراسیون کوهنوردی  آمادگی خود جهت در اختیار گذاردن نرم افزار سامانه عضویت این فدراسیون به صورت رایگان به فدراسیونهای دیگر را اعلام نمود.