به گزارش اکونا پرس،

امید عالیشاه بازیکن پرسپولیس در صفحه اینستاگرام خود خطاب به حاشیه سازان نوشت: با تصمیم کادر فنی در لیست این بازی نیستم اما دلیل نمیشه برخی از افراد خارج از تیم بخواهند سوءاستفاده کنن و تیم را به حاشیه ببرند ...(زهی خیال باطل) بنده به عنوان بازیکن و سرباز تیم تنها هدفم موفقیت و سربلندی پرسپولیس عزیز بوده و هست و تا جایی که در توانم هست در این راستا تلاش خواهم کرد ..... با ارزوی موفقیت و پیروزی پرسپولیس کبیر