به گزارش اکونا پرس،

 محمد مهدی سعیدی که از مدرسین و داوران مجرب وودبال کشور به شمار می رود با رای اعضا مجمع بمدت ۴ سال کرسی نائب رئیسی فدراسیون آسیایی وودبال شد. 

وی مدیر سابق امور بین الملل فدراسیونهای گلف و بسکتبال و نخستین داور ایرانی مدعو در بازی های آسیایی ساحلی پوکت ۲۰۱۴ و نیز مولف نخستین کتاب قوانین و مقررات وودبال در کشور می باشد که سرمربیگری تیم ملی وودبال ، تدریس ۱۰ دوره آموزشی مربیگری و داوری و سرپرستی تیم ملی وودبال را در سابقه ورزشی خود دارد.