به گزارش اکونا پرس،

امیرحسین فتحی  مدیرعامل باشگاه استقلال طی صدور حکمی  محمدحسن کرباسی  مشاور اجرایی این باشگاه را با حفظ سمت به عنوان دستیار ویژه خود منصوب کرد.

در بخشی از این حکم به ساماندهی امور فرهنگی، هواداران و تعامل با بخش‌های انتظامی، فدراسیون فوتبال و همچنین سازمان لیگ تأکید شده است.

گفتنی است همکاری معاونت‌های باشگاه و بخش‌های اجرایی و فنی در همکاری با او در اجرای وظایف محوله مدنظر مدیریت باشگاه است.