به گزارش اکونا پرس،

رأی پرونده شکایت باشگاه ذوب‌آهن از رضا شکاری بابت انتقال این بازیکن به باشگاه روبین کازان روسیه در اتاق حل اختلاف فیفا، پس از کش‌‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت صادر و به طرفین دعوا ارجاع داده شده است.

بر همین اساس،‌ طبق رأی این ارگان فیفا شکایت باشگاه ذوب‌آهن از رضا شکاری و باشگاه روبین‌کازان رد شد.

رأی صادره از سوی فیفا دارای سه بند به شرح زیر است:

1- ادعای باشگاه ذوب‌آهن غیر قابل قبول تشخیص داده شد. 2- ادعای متقابل رضا شکاری نادرست است. 3 - ادعای متقابل باشگاه روبین‌کازان نادرست تشخیص داده شد.

طبق این رأی، طرفین دعوا 10 روز فرصت دارند تا نسبت به رأی صادره اعتراض کنند و تا زمانی که هیچ یک از طرفین اعتراضی نداشته باشند،‌ رأی صادره نهایی خواهد بود.