به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال با توجه به توصیه ریاست فدراسیون فوتبال مبنی بر استفاده از کلیه ظرفیت های این فدراسیون در مسیر حمایت از تیم امید و به درخواست حمید استیلی سرمربی این تیم دکتر شهاب و دکتر خانلری به کادر تیم فوتبال المپیک ایران اضافه شدند. این نفرات در کنار سایر اعضای کادر تیم امید ازجمله دکتر آبادی و دکتر دهقانی با تیم فوتبال المپیک همکاری خواهند داشت.