به گزارش اکونا پرس،

به نقل از فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، هفته گذشته جلسه هیئت اجرایی IOC در لوزان برگزار و افزایش اوزان در بازی‌های المپیک 2022 جوانان تصویب شد.

بر اساس این تصمیم مسابقات وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک 2022 جوانان در داکار در 6 دسته وزنی در دو بخش پسران و دختران با حضور 144 وزنه‌بردار برگزار خواهد شد. مسابقات این رشته در باز‌ی‌های المپیک جوانان 2018 بوینس آیرس با حضور 110 وزنه‌بردار برگزار شده بود که رشدی حدودا 30 درصدی را تجربه خواهد کرد.

دسته‌های وزنی برای پسران 55 کیلوگرم، 61 کیلوگرم، 67 کیلوگرم، 73 کیلوگرم، 81 کیلوگرم و 81+ کیلوگرم است و مسابقات دختران در دسته های وزنی 45 کیلو، 49 کیلوگرم، 55 کیلوگرم، 59 کیلوگرم، 64 کیلوگرم و 64 کیلوگرم برگزار خواهد شد.