به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، مجمع باشگاه نساجی، اعضای جدید هیات مدیره این باشگاه را معرفی کرد.

بر اساس تصمیم این مجمع، علی امیری، علیرضا اسدی و حمیدرضا بایندریان به‌عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه انتخاب و معرفی شدند.

همچنین قرار است به‌زودی نفرات جدیدی به این هیات مدیره اضافه شوند.