به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛اصغر رحیمی کارشناس خبره مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد:صحبت های رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص اضافه شدن یک رشته المپیکی به هیات اجرایی و بالطبع قالب بودن آرا آنها، کاملا درست و قانونی بود چرا که در اساسنامه جدید کمیته، که مورد تایید IOC  هم قرار گرفته است،تعداد فدراسیونهای المپیکی می بایست از 6 فدراسیون به 7 فدراسیون در هیات اجرایی افزایش می یافت.
سرپرست کاروان اعزامی به المپیک 2016 و کارشناس خبره مجمع ادامه داد:بالطبع با توجه به دلایل عنوان شده،  اضافه شدن فدراسیون شنا بعنوان یک رشته المپیکی به جمع هیات اجرایی کمیته که در مجمع عمومی ،همه اعضای محترم به آن رای موافق دادند کاملا درست و قانونی می باشد چرا که به هر حال می بایست تعداد رشته های المپیکی از 6 فدراسیون به 7 فدراسیون در هیات اجرایی افزایش می یافت.