به گزارش اکونا پرس،

در این نشست با حضور ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون ، مدیران و نمایندگان کمیته های مربوطه همچنین نماینده استادیوم آزادی آخرین الزامات و اقدامات به منظور برگزاری این بازی مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در این نشست با وجود برخی اخبار غیر رسمی در خصوص برگزاری این مسابقه گفت:اعضای کمیته برگزاری بازی لازم است کلیه اقدامات مورد نظر را طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام بدهند. هرچند هنوز در خصوص انجام این مسابقه موضوع تازه ای به صورت رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا اعلام نشده با این وجود فدراسیون با آمادگی کامل اقدامات اجرایی لازم در خصوص برگزاری این بازی را دنبال می کند.