به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک:در متن پیام تبریک فوق آمده است:
کسب دو سهمیه المپیک 2020 از سوی بوکسورهای جوان و آینده دار کشورمان را به ملت بزرگ ایران، مسوولین فدراسیون و کادر فنی زحمتکش تیم ملی و بوکسورهای عزیز تبریک گفته و مایه مباهات و سر بلندی مردم عزیز کشورمان است که برای نخستین بار نماینده ای از استان سیستان و بلوچستان موفق گردید با شایستگی ضمن کسب سهمیه المپیک ، روز بزرگی را برای مردم عزیز، فداکار،مهربان ومیهمان نواز این خطه در تاریخ ورزش کشور به ثبت برساند.
بدون تردید کسب سهمیه المپیک از سوی نماینده(دانیال شه بخش) شایسته استان سیستان و بلوچستان بیانگر پتانسیل عظیم جوانان عزیز استان در ورزش بوده و سرآغازی است روشن برای جوانان این خطه برای افزایش انگیزه،تلاش و درخشش جهت افتخار آفرینی در عرصه ورزش و توجه هر چه بیشتر به جوانان ورزشکار این استان؛ضمن تبریک این اتفاق خوب برای ورزش و مردم عزیز و ارجمند سیستان و بلوچستان امید است در دیگر میادین ورزشی نیز،شاهد افتخار آفریمی نمایندگان کشورمان باشیم.