به گزارش اکونا پرس،

پس از صدور مجوز برای تمرینات گروهی تیم‌های فوتبال از روز سوم خردادماه فدراسیون پزشکی ورزشی دستورالعمل‌هایی را برای برگزاری تمرینات و مسابقات فوتبال اعلام کرد.

دستورالعمل های بهداشتی آغاز مسابقات ورزشی