به گزارش اکونا پرس،

دارو بوشیچ، گفت: پیشنهاداتی از این باشگاه (پرسپولیس) دریافت کردیم که برای ما قابل قبول نبود و به آن‌ها موضع خودمان را اعلام کردیم.
وی افزود: اگر باشگاه پرسپولیس قبل از ۶ آگوست (۱۶ مرداد) نتواند پول را پرداخت کند، کمیته انضباطی فیفا رای به محرومیت این باشگاه می‌دهد!
وی ادامه داد: قاضی انضباطی فیفا مراحل را دنبال می‌کند و این باشگاه برای محروم نشدن باید فقط به آنچه در قرارداد منعقد شده احترام بگذارد.
برانکو و دستیارانش یک میلیون و صد و پنجاه هزار یورو از پرسپولیس طلب دارند که بار‌ها به این باشگاه اعلام کرده اند که تمام پول را یکجا میخواهند.