به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ بعد از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس و مجتبی عابدینی بعنوان نایب رئیس، از سوی دبیر کل کمیته ملی المپیک خانم معصومه قربانی از کارمندان رسمی و با سابقه کمیته ملی المپیک بعنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد.
خانم معصومه قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت بوده و دارای 23 سال سابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی المپیک می باشد که با توجه به داشتن حسن سوابق و تجارب لازم از سوی کیکاوس سعیدی بعنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.