به گزارش اکونا پرس،

سایت کنفدراسیون در این باره نوشت:
کریم انصاری فرد با عقد قرارداد با باشگاه آاک آتن به فوتبال یونان بازگشت.مطابق این خبر قرارداد انصاری فرد با باشگاه یونانی به مدت سه سال منعقد شده است.
مهاجم 30 فوتبال ایران پیش از این برای تیم‌‌های پانیونیوس و المپیاکو در سوپرلیگ یونان بازی کرده بود.