به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ با توجه به پایان دوره ریاست عبدی افتخاری در فدراسیون اسکی و عضویت ایشان در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک  ، صالحی امیری طی حکمی ایشان را به سمت مشاور در امور برنامه ریزی منصوب کردند .