به گزارش اکونا پرس،

با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز در بعضی از استان‌های کشور و با عنایت به تأکید مهدی علینژاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون هاکی، آکادمی ملی المپیک را با توجه به زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد، برای برگزاری مجمع عمومی و سالیانه خود انتخاب کرد.

در همین راستا و با دعوت دبیر مجمع، روسای هیأت‌های استانی در ادارات کل ورزش و جوانان استان مربوطه به صورت وبینار دراین مجمع شرکت کرده وسایر اعضای مقیم تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، درسالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک حضور یافتند.

ارائه گزارش عملکرد فدراسیون هاکی در سال 1398 توسط رئیس فدراسیون، ارائه و بررسی گزارش حسابرسی، گزارش مالی و گزارش بازرس فدراسیون در سال 98 و بررسی برنامه عملیاتی و بودجه سال 1399 از مهمترین موضوعاتی بود که در این مجمع به آن پرداخته شد.