به گزارش اکونا پرس،

با عنایت به روند رو به افزایش شیوع مرگ‌های ناگهانی قلبی در ورزشکاران، دپارتمان قلب و ورزش مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک اقدام به برگزاری دومین وبینار بین‌المللی خود با حضور مدرسین کمیته بین‌المللی المپیک نمود که به عقیده صاحب‌نظران این رشته، به عنوان بزرگ‌ترین رویداد علمی در رشته کاردیولوژی ورزشی بعد از همه‌گیری کرونا در سراسر دنیا محسوب می‌شود.
در این وبینار، جدیدترین یافته‌ها در مورد روش‌های جامع ارزیابی‌های قلبی عروقی، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران و با تأکید ویژه بر نوار قلب، یافته‌های طبیعی و غیر طبیعی الکتروکاردیوگرام در ورزشکاران، آریتمی‌های بطنی در ورزشکاران، شایع ترین اختلالات مربوط به نقص کانال‌های یونی در قلب و توصیه‌هایی در زمینه ملاحظات قلبی عروقی قبل از شرکت در فعالیت‌های ورزشی در دوران کرونا توسط اساتید برجسته بین المللی و داخلی ارائه شد.
پروفسور آنتونیو پلیچا مدیر دوره های قلب و ورزش کمیته بین المللی المپیک، دکتر مایکل پاپاداکیس رئیس انجمن اروپایی پیشگیری از بیماری‌های قلبی، پروفسور علی اتو رئیس دپارتمان قلب بیمارستان مموریال آنکارا، دکتر رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک، دکتر علی بزرگی عضو دپارتمان قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مهدی انوری مسئول دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک ایران، دکتر سید شمس الدین تقوی مدیر مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک و دکتر جواد نوروزی عضو دپارتمان قلب و ورزش آکادمی ملی المپیک سخنرانان این وبینار را تشکیل دادند.

شایان ذکر است60 نفر از مسئولین کمیته پزشکی فدراسیون‌های ورزشی، متخصصین قلب و عروق، متخصصین پزشکی ورزشی، فیزیولوژیست‌های ورزشی قلب و عروق و متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی مخاطبین این وبینار یک روزه را تشکیل دادند.