به گزارش اکونا پرس،

پس از فسخ قرارداد و قطع همکاری باشگاه و مجموعه ورزشی سام بیت این باشگاه با باشگاه بدنسازی شاهین مذاکراتی را داشت و قرار است به زودی قراردادی را با این مجموعه به امضا برساند.

قرار است امروز جلسه تمرینی آبی پوشان در این مجموعه برگزار شود.