به گزارش اکونا پرس،

مهدی رحمتی، سرمربی و گلر شهر خودرو که همزمان هم هدایت این تیم را برعهده داشت و هم نامش به عنوان بازیکن در فهرست این تیم بود با اعلام خداحافظی از میادین از این پس فقط به عنوان سرمربی در تیمش فعالیت دارد.

IMG_20201014_132120_014