به گزارش اکونا پرس،

این نخستین سفر باخ به ژاپن پس از شیوع گسترده کووید 19 است که طی آن بازدیدمیدانی از شرایط و روند برگزاری بازی های المپیک در سال 2021 و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه ژاپنیدر دستور کار قرارگرفته دارد.

پاندمی شدید کرونا و جولان آن در سراسر کشورهای جهان نخستین وبزرگترین تاثیر را بر بزرگترین رویداد دنیای ورزش گذاشت و تعویق یکساله آنرا رقم زد. در چنین شرایط حتی برگزاری کامل این رویداد با توجه به پیشرفت شیوع کرونا علیرغم وعده های شیرین ژاپنی ها ومسئولین IOC تحت الشعاع قرارگرفته است.

توماس باخ با ابراز خرسندی از تدوین اقدامات پیشگیرانه ومقابله ای با کرونا از حضور حداکثری تماشاگران ابراز امیدواری زیادی کرد.

وی خاطرنشان ساخت: "ماواقعاً یک جعبه ابزار عظیم در کنار هم قرار داده ایم که تمام معیارهای مختلفی را که می توان تصور کرد درآن قرار خواهیم داد. سال آینده ... ما می توانیم ابزارهای مناسبی را از این جعبه ابزار خارج کرده و برایاطمینان از محیطی امن برای همه شرکت کنندگان در بازی ها ، آنها را بکار ببریم. این مسئله همه ما رابسیار بسیار مطمئن می کند که سال آینده می توانیم در استادیوم المپیک تماشاگر داشته باشیم."