به گزارش اکونا پرس،

جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز با صدور حکمی، ابراهیم شکوری را با حفظ سمت در معاونت اجرایی باشگاه، به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.