به گزارش اکونا پرس،

این دیدار امروز سه شنبه 9 دیماه 1399 باحضور دکتر بهرام قدیمی، دکترسجاد انوشیروانی و صمد عروضی رییس هیات هاکی استان اردبیل در محل فدراسیون هاکی صورت گرفت و طرفین پس از این بحث و تبادل نظر پیرامون اشاعه و گسترش هاکی در استان اردبیل به توافقات مهم ذیل دست یافتند:

1-      ایجاد خانه هاکی در استان اردبیل و اختصاص کمکهای مالی و معنوی به هیات هاکی استان.

2-      اختصاص سالن هاکی و زمین چمن استاندارد هاکی در اختیار هیات هاکی استان.

3-     توسط اداره کل، تجهیزات هاکی دراختیار هیات هاکی استان قرار گرفت.

4-     برگزاری دوره های مربیگری و داوری درجه 3 در استان اردبیل.

5-     برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های استعدادیابی هاکی در استان و مساعدت همه جانبه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل برای اعزام مربی تیم ملی جوانان و حضور تمام وقت استاد یداله قیاسیان مدرس ارزنده هاکی کشور در جهت آموزش هاکی بازان.