به گزارش اکونا پرس،

در مورخه چهارشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری (۱۳۹۹) جلسه ای با حضور استاد امیر عباس طباطبایی رئیس سبکِ های فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشور و استاد فرامرز علیزاده، نایب رئیس سبک برگزار شد.

طی این جلسه که در دفتر معاون وزیر ورزش برگزار شد، احسان کوچکی رئیس دفتر معاون وزیر و رئیس پایگاه قهرمانی وزارت ورزش به سمت عضو هیأت رئیسه سبکِ های فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشور معرفی شد.

در این نشست پس از همفکری و بیان دیدگاه ها که از سوی شرکت کنندگان در جلسه معارفه صورت گرفت، مشکلات موجود در مسیر پیشرفت و توسعه  سبکِ های فول کنتاکت کیک بوکسینگ مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

در ادامه، راهکارها برون رفت از مشکلات یاد شده مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت و از سوی شرکت کنندگان در جلسه، راهکارهایی برای غلبه بر آن ها ارائه شد.

در پایان جلسه مزبور، حکم عضویت احسان کوچکی در هیأت رئیسه سبکِ های فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشور  توسط استاد امیرعباس طباطبایی به وی اعطا شد.

گزارش: مسعود شریعت زاده