به گزارش اکونا پرس،

در این نشست دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، مهدی علی نژاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، طاهره طاهریان و فضل الله باقرزاده نواب رئیس کمیته، مهین فرهادی زاد معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش، نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ ، رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک، سید محسن میر مشاور رئیس و سرپرست موزه ملی ورزش و مدیران کمیته و روسا و دبیران کمیسون های هجده گانه کمیته ملی المپیک حضور داشتند.

در ابتدا دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به  کمیسیون ها، عملکرد آنها را بصورت خلاصه بررسی و از روسای آنان تقدیر کرد و اظهار داشت: اخلاق و انصاف حکم می کند بدون مرز بندی ها از همه تقدیر کنیم چراکه ما یک خانواده هستیم اما برخی نقش بسیار متفاوت و بزرگی ایفا کردند مثل خانم طاهریان که نقش بسیار مهمی داشتند .

وی افزود: همچنین خانم مقدم در کنار خانم طاهریان شبانه روز تلاش می کنند و دکتر سجادی نیز در اینجا صاحب خانه هستند و فکر توسعه  کارشان است و دقت بسیار دارند و بدنبال حل مسئله هستند. صالحی امیری اداه داد؛ دکتر قراخانلو نیز بسیار زحمت کشیدند و شاید دیده نشود چون خدماتشان را بیان نمی کنند و خوددار است اما خدمات آکادمی بسیار برجسته است.

وی افزود: کمیسیون ها نقش اتاق  فکر برای مدیران ورزش دارند و می توانند در سطح ملی و حتی منطقه ای الگو باشند، همچنین می توانند بعنوان سیاست گذاری و پیشران فکری نقش مهمی در ورزش ایفا کنند.

رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد : هدف ما در کمیسیون ها ایجاد ظرفیت های جدید برای عبور از فضای سخت افزار به نرم افزار است. ورزش دو بعد جسمی و روحی دارد که به لحاظ کالبدی و جسمی بسیار فربه شده و به لحاظ روحی کماکان لاغر مانده و نیاز به تولید و بازتولید فکر و اندیشه دارد که  تلاش کمیسیون ها این است که با معرفت افزایی به ورزش روح بدهند .

در ادامه نشست مجید شایسته رئیس کمیسیون توریسم ورزشی ضمن معرفی اعضای کمیسیون گزارشی کلی از عملکرد این کمیسیون و همچنین از وبینار های برگزار شده و آینده  توریسم ورزشی ارائه کرد.

مهدی علی نژاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در ادامه نشست گفت: خوراک فکری شورای عالی ورزش از کمیسیون ها تامین می شود و از آنجاییکه مرزی بین کمیته و وزارت ورزش وجود ندارد به طور حتم از ظرفیت های فکری کمیسیون ها استفاده خواهیم کرد و در صورت نیاز وزارت نیز اقدامات لازم انجام می دهد.

وی افزود : هفتاد درصد سرمایه انسانی ما در حوزه ورزش در اینجا حضور دارند و باید این جمع رامغتنم شمرد و از تجربیات استفاده کنیم. علی نژاد ادامه داد

اگر ارتباط ، همدلی و همگرایی داشته باشیم میتوانیم از تجربیات و همه ظرفیت های این جمع بهره مند شویم.

فرزانه ترکان رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک  ابتدا به معرفی اعضای این کمیسیون پرداخت و در ادامه  گزارشی از عملکرد کمیسیون پزشکی ارائه کرد.

حجت الاسلام نقویان رئیس کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک در ادامه اظهار کرد: ترجیح میدهم به جای برشماری تعداد وبینارها و دستاوردهای حاصل از آن در کمیسیون فرهنگی به این موضوع بپردازم که زمانی ما می توانیم دستاورد فرهنگی داشته باشیم که ان را به عنوان عنصر جدید با سیستم ترکیب کنیم که در این صورت با تغییر در هیات رئیسه کمیته ملی المپیک و سازمان های ورزشی این مهم دستخوش تحول نخواهد شد .

وی ادامه داد: ما هم سکو و سکه می خواهیم و هم پهلوانان ماندگار در تاریخ که اسوه و الگوی فرهنگی باشند . بر این اساس باید مربی ، ورزشکار ، مدیر و ... هم سو و هم صدا باشند تا به نتیجه برسیم .

همچنین در ادامه این نشست دکتر نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو به ارائه گزارشی از آخرین اخبار المپیک 2020 توکیو پرداخت.

در ادامه نشست امروز و با توجه به پایان یافتن دوره دوساله ریاست مهدی علی نژاد در کمیسیون توسعه روابط بین الملل،  وی مجدد در این سمت ابقاء شد و حکم خود را از طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کرد.

همچنین  محمد حسین واقف زاده رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و فضای مجازی نیز که دوره دو ساله ریاستش در این کمیسیون پایان یافته بود حکم ابلاغ مجدد خود را از مهدی علی نژاد دریافت کرد.