به گزارش اکونا پرس،

در این کارگاه یک روزه که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، به صورت عملی و با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با تمرینات بدنسازی ورزش‌های مبارزه‌ای برگزار شد، 25 نفر از علاقمندان به این مبحث حضور داشتند.

سرفصل مباحثی که در این کارگاه به شرکت‌کنندگان ارائه شد عبارت بودند از :
تمرین پلایومتریک برای ورزش‌های مبارزه ای با تدریس دکتر علی گرزی.
تمرین چابکی برای ورزش‌های مبارزه ای با تدریس دکتر محمد فشی.

تمرین اینتروال شدید (HIT) برای ورزش‌های مبارزه‌ای و تمرین فانکشنال برای ورزش‌های مبارزه ای با تدریس دکتر حمید آقا علی نژاد.

لازم به ذکر است مربیان تیم‌های ملی، مربیان تیم‌های باشگاهی، ورزشکاران رشته های مبارزه‌ای و دیگر علاقمندان به مبحث بدنسازی مخاطبان این کارگاه را تشکیل دادند که از 10 امتیاز حضور در آزمون ورودی مربیگری بدنساز آکادمی ملی المپیک برخوردار بود.