به گزارش اکونا پرس،

در حاشیه هشتادمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از سوی دکتر سید رضا صالحی امیری از خدمات ارزشمند مجید شایسته عضو هیات اجرایی برای ورزش کشور با اهدا لوح سپاس  تجلیل بعمل آمد.