به گزارش اکونا پرس،
در ابتدای این بازدید که با توضیحات دکتر قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک همراه بود، حمید پوراصغری و هادی جعفرنژاد معاونین دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ضمن بازدید از مراکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی و همچنین مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک با امکانات و نحوه ارائه خدمات این مجموعه به تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی آشنا شدند.
بازدید از اردوهای تمرینی تیم های ملی بوکس، تیم ملی والیبال نوجوانان و تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در آکادمی ملی المپیک که اعضای این تیم ها خود را برای حضور در رویدادهای آسیایی، جهانی و المپیک آماده می کنند از دیگر اتفاقات این بازدید بود.
صحبت در خصوص حقوق ورزشکاران، شرایط و امکانات اردوها نظیر هتل، سالن تمرین و بدنسازی و رویدادهای مهم پیش روی تیم های مذکور از مهمترین موضوعاتی بود که در این بازدید توسط مربیان تیم ها به آن پرداخته شد و آقایان پوراصغری و جعفرنژاد ضمن قول مساعد برای رفع موانع و کمبودهای اردو، برای ورزشکاران اردونشین تیم ملی بوکس، تیم ملی والیبال نوجوانان و تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رویدادهای پیش رو آرزوی موفقیت کردند.