به گزارش اکونا پرس،

اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

*پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه 1400

ایمان شیراز  اهورا بهبهان

امیر مختار رودساز – مهدی صادقی – ولی الله رضایی – احسان نعمتی

ناظر: محمد فرجی

شهروند ساری  بازارهای کوثر

مجید فراهانی مصطفی کرد – حمید سلیمانی – محمد تیموری

ناظر: جم تاج مهجور