به گزارش اکونا پرس،

طی حکمی از سوی استاد طباطبایی رییس سبک های فول کنتاکت کیک بوکسینگ و با حضور استاد فرامرز علیزاده نایب رییس سبک ، آقای حسن زلفی به سمت مشاور عالی سبک و عضو هییت رییسه منصوب گردیدند .