به گزارش اکونا پرس،

برنامه مسابقات دور برگشت از مرحله دوم لیگ برتر فوتسال جهت تعیین دو تیم سقوط کننده به شرح زیر است:

روز جمعه 17 اردیبهشت ماه - ساعت 22
شهروند ساری - ایمان شیراز در سالن سیدرسول حسینی
اهورا بهبهان – بازارهای روز کوثر اصفهان در سالن علی ابن ابی طالب

روز جمعه 24 اردیبهشت ماه - ساعت 16
شهروند ساری – اهورا بهبهان در سالن در سالن سیدرسول حسینی
ایمان شیراز - بازارهای روز کوثر اصفهان در سالن شهید ابوالفتحی

روز جمعه 31 اردیبهشت ماه – ساعت 16
اهورا بهبهان – ایمان شیراز در سالن علی ابن ابی طالب
بازارهای روز کوثر اصفهان – شهروند ساری در سالن پیروزی