به گزارش اکونا پرس،

دیدار تیم های نفت آبادان و پدیده از سری رقابتهای لیگ برتر برگزار شد که از سوی کاظم فراهانی، سرمربی تیم نفت آبادان و سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم پدیده تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی رخ داد.

بر همین اساس به استناد ماده 64 هر یک از نفرات فوق به توبیخ کتبی محکوم شدند.

این رای قطعی است.