به گزارش اکونا پرس،

با اعلام کمیته انضباطی جلسه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس به روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه تغییر یافت.