به گزارش اکونا پرس،

پس از کسب قهرمانی رقابت های فوتسال آسیا در سال 2018 توسط تیم ملی فوتسال کشورمان، پاداش این تیم در زمان مقرر پرداخت نشد و در برهه های مختلف قول پرداخت به تعویق می افتاد. هرچند بخشی از پاداش اعضای این تیم پس از مدتی پرداخت شد و بخش دیگر آن باقی ماند.
در همین رابطه با دستور عزیزی خادم مقرر شد بخش باقیمانده، تا پیش از آغاز اردوی جدید تیم ملی فوتسال پرداخت شود و حالا باقیمانده پاداش اعضا در دستور کار روز شنبه فدراسیون فوتبال قرار گرفت.