به گزارش اکونا پرس،

این نشست با حضور دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک،دکتر سجادی سرپرست کاروان،دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل ، رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن، دلخوش معاون دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه، امین عارف نیا مسئول فرهنگی کاروان،پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، فرید فتاحیان مدیر بین الملل و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر و تشکر از همکاری رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن طی دو سال گذشته از همکاری های سفارت کشورمان در ژاپن تقدیر و تشکر کرد.
 در ادامه دکتر سجادی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک توکیو گزارشی در خصوص وضعیت کاروان و برنامه های اعزامی به این رقابت ها ارائه نموده و سپس امیر عارف نیا مسئول فرهنگی کاروان نیز گزارشی از برنامه های فرهنگی کاروان اعلام نمود.
در خاتمه این نشست مقرر شد در جلسات  بعدی بطور جزئی تر در خصوص موارد مطروحه بحث و بررسی و هماهنگی های لازم در زمینه اعزام بدون دغدغه کاروان اعزامی کشورمان به المپیک توکیو و برنامه های فرهنگی در دست اجرا پرداخته شود.
شایان ذکر است: پیش از این مقرر شده بود در حاشیه بازیهای المپیک برای اعضای کاروان ورزشی اعزامی و ایرانیان مقیم ژاپن برنامه های فرهنگی متنوعی در نظر گرفته شود که به دلیل شرایط  کرونایی جهان و شرایط خاص میزبان بازیهای المپیک با توجه به وضعیت پیش آمده از سوی سفیر کشورمان در ژاپن پس از بررسی  های جوانب امر و شرایط شهر میزبان،نظر کارشناسی خود را ارائه و طبق آن در این خصوص تصمیم گیری و برنامه ریزی گردد.