به گزارش اکونا پرس،

 در این پیام آمده است:

" ٤٩سال پیش سران کشورهای جهان به نیکی دریافتند که تنها راه نجات کره زمین از معضلات محیط زیستی، ارتقای سطح دانش و آگاهی های عمومی و افزایش میزان مسئولیت پذیری جوامع بشری در قبال منابع طبیعی است.
"تنها یک زمین داریم" نه تنها یک شعار، بلکه واقعیتی نگران کننده است. 
کره زمین خانه و مآوای انسان و سایر مخلوقات است. خانه ای که ما را در برگرفته و شایسته حفاظت است. زمین برای سالها نگاهبان مخلوقات بوده است و اکنون نوبت ماست که نگاهبان آن باشیم.
امروز "مادر زمین" بیش از هر زمان دیگر، محتاج کمک انسان است. کمک همه جانبه برای ایفای نقشی تاریخ ساز. حرکت به سوی زندگی "سبز" و "پاک"؛ جامعه بزرگ ورزشی به  خاطر ویژگی های خاص و بی نظیر به صورت همه جانبه و در ابعاد محلی، ملی ،منطقه ای و  ‌جهانی به عنوان پیشگامان حفاظت محیط زیست، نقشی اساسی در این جنبش بر عهده خواهند داشت. نقشی مسئولانه در قبال موهبتهای همیشگی "مادر زمین". 
با مادر مهربان خود، مهربان تر باشیم. "