به گزارش اکونا پرس،

لازمه موفقیت در هر حیطه به خصوص ورزش آمادگی است. آمادگی جسمانی، تکنیکی و ذهنی 3 رکن مهم افزایش احتمال کسب نتیجه است. مقدم بر هر نوع آمادگی، شیوه زندگی صحیح خارج از زمین تمرین و مسابقه است که ضامت افزایش نتیجه است.

در همین راستا مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک، کارگاهی را با عنوان سبک زندگی حرفه ای ویژه ورزشکاران و مربیان برگزار کرد.
مهمترین مباحثی که در این کارگاه آموزشی و توسط دکتر مجد الدین مستعان مدرس این کارگاه به شرکت‌کنندگان ارائه شد عبارت بودند از: فلسفه، هدف چینی، برنامه ریزی، نظم زندگی و فکری، کارهای نیمه تمام- مدیریت زمان، خواب و فضای مجازی حرفه ای، اثر نزدیکان و مدل های تفکر حرفه ای در ورزش.