به گزارش اکونا پرس،

سرفصل ها و اساتید این کارگاه یک روزه عبارتند از:
طراحی تمرینات سرعتی و چابکی در ورزش های تیمی (توسط دکتر حمید رجبی)
طراحی تمرینات توانی در ورزش های تیمی (توسط دکتر محمد فشی)
طراحی تمرینات فانکشنال در ورزش های تیمی (توسط یاسر ویسی)
طراحی تمرینات اینتروال شدید (HIT) در ورزش های تیمی (توسط دکتر حمید آقا علی نژاد)
متقاضیان حضور در کارگاه مذکور به لینک زیر مراجعه کنند:

http://academy.olympic.ir/fa/registration