به گزارش اکونا پرس،

در این کارگاه یک روزه که از 10 امتیاز حضور در آزمون ورودی دوره مربیگری بدنساز آکادمی برخوردار بود، دکتر هادی صمدی به معرفی ابزارهای مرسوم ارزیابی وضعیت بدنی ایستا و معایب این ابزارها پرداخت.
در ادامه، ابزارهای نوین ارزیابی وضعیت بدنی و نحوه  استفاده از آنها که در حال ابداع و گسترش می باشند، برای شرکت کنندگان در کارگاه معرفی و در خصوص آینده حوزه ارزیابی وضعیت بدنی ایستا و پویا و همچنین دیدگاه های پیش رو در این خصوص توضیحاتی به شرکت کنندگان ارائه شد.
از ابزارهای مذکور که در این کارگاه، معرفی و به آن پرداخته شد می توان به این موارد اشاره کرد:
- 3D photo phomety
- P laser
- Imu based devicy
- tophography assessment
- 3D ultrasonding