به گزارش اکونا پرس،

عناوین مهمترین سرفصل های این کارگاه که با هدف معرفی ویژگی های روانشناختی ورزشکاران موفق برگزار خواهد شد به شرح زیر است:
وراثت، محیط و قهرمانی، نقش ذهن در زندگی شخصی و ورزشی قهرمان ها، زندگی حرفه ای، تفکر حرفه ای، مهارت های روانشناختی مورد استفاده قهرمان ها و عادت و رفتار قهرمان ها.
متقاضیان حضور در کارگاه مذکور جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنند:

http://academy.olympic.ir/fa/registration