به گزارش اکونا پرس،

این کارگاه یک روزه با هدف شناخت کارکرد عضلانی مفاصل شانه و لگن به منظور بهبود عملکرد و آشنایی با روش های پیشگیری از آسیب شانه و لگن برگزار خواهد شد.
سرفصل های این کارگاه آموزشی که از 10 امتیاز حضور در آزمون ورودی دوره مربیگری بدنساز آکادمی برخوردار است عبارتند از: تست های تشخیصی ریسک آسیب، کینزیولوژی مفصل شانه، طراحی پروتکل های پیشگیری از آسیب برای رشته های ورزشی، تمرینات رفع دیسکنزی کتف و پروتکل های اصلاحی بهبود ریتم کتفی-بازویی، کینزیولوژی مفصل لگن، ریسک های آسیب رایج در ورزش ها، زنجیره های مایوفشیال، بهبود پایداری لگن بر اساس زنجیره های مایوفاشیال، تمرینات موثر بر عملکرد.
شایان ذکر است آقایان مسعود صبیانی، احسان طسوجیان و جعفر کتابچی اساتید این کارگاه را تشکیل می‌دهند.
متقاضیان حضور در کارگاه مذکور به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://academy.olympic.ir/fa/registration