به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک گزارشی از سفر خود و هیات همراه به اجلاس جهانی آنوک ارائه کرد و دستاوردهای این سفر از جمله دیدار یا مسئولین کمیته بین المللی المپیک،روسا و دبیران کل فدراسیون جهانی و کمیته های المپیک برخی کشورها را مثبت ارزیابی کرده و در حوزه دیپلماسی ورزش،رایزنی و مذاکرات را برای ایجاد کاهش تهدیدات بین المللی ورزشی قهرمانی لازم دانست.
در این نشست با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی هانگژو 2022   و ضرورت تعیین و معرفی سرپرست کاروان اعزامی، بحث و تبادل و نظر شد ودر نهایت پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی که سرپرستی کاروان اعزامی به بازیهای جهانی ساحلی و معاونت سرپرستی کاوران اعزامی به المپیک توکیو را داشت،بعنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی 2022 هانگژو تعیین و معرفی گردید.
همچنین در نشست امروز هیات اجرایی مقرر شد نماینده ای از وزارت ورزش و جوانان نیز در کادر سرپرستی کاروان با معرفی مقامات وزارت ورزش حضور داشته باشد.
در ادامه نشست امروز هیات اجرایی مقرر گردید در خصوص تعیین سرپرسی کاروان های اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی قونیه و جوانان آسیا شانتو  در جلسات بعدی تصمیم گیری شود.
همچنین دکتر محسن مهر علیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زور خانه ای با هیات همراه که میهمان هیات اجرایی بودند گزارش کاملی از برنامه ها و فعالیت های این فدراسیون بین المللی ارائه کردند که در خاتمه از زحمات و تلاش های ایشان و مجموعه فدراسیون تقدیر بعمل آمد و مقرر شد تا کارگروهی با مسئولیت دبیر کل کمیته و حضور مسئولین فدراسیون تشکیل و پیشنهادات مربوطه به هیات اجرایی ارائه گردد.