به گزارش اکونا پرس،
نظر به اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای دوره چهارساله  دوم در روز جمعه  21  آبان ماه  در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود،تمامی کاندیداهای ثبت نام شده برای حضور در این انتخابات  مورد تایید قرار گرفتند.
 
اسامی 56 کاندیدای حاضر در دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و اسامی 452 ورزشکاری که واجد شرایط رای دادن در روز انتخابات کمیسیون ورزشکاران می باشند  به شرح ذیل می باشد.