به گزارش اکونا پرس،

اسامی داور این دیدار به شرح زیر است:

جمعه 21 آبانماه

 پیکان تهران – ذوب آهن اصفهان ( معوقه هفته سوم لیگ برتر)

 محمد رضا اکبریان – محمد رضا منصوری – محسن سلطانی – یاسر همرنگ- ناظر: سعید بطحایی