به گزارش اکونا پرس،
پس از برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و راه یافتن 15 ورزشکار به آن و انتصاب محمد بیداریان، ندا شهسواری، ثریا آقایی و محمد باقری معتمد 4 عضو دیگر کمیسیون به استناد بند(2-1) ماده چهار آیین نامه که از اختیارات رئیس کمیته ملی المپیک می باشد 19  عضو کمیسیون ورزشکاران نهایی شدند.
بر پایه این گزارش با توجه به عضویت  هادی ساعی در کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا، قهرمان المپیکی کشورمان بصورت اتومات تا زمانی که وی عضو کمیسیون ورزشکاران OCA باشد  همچنان عضو کمیسیون ورزشکاران باقی خواهد ماند تا بدین ترتیب 20 نفر نهایی کمیسیون ورزشکاران بدین نحو  معرفی گردند.
سجاد گنج زاده، حسن یزدانی ، ذبیح اله پورشیب ، احسان حدادی ، بهداد سلیمی، امین بوداغی، شهربانو‌منصوریان ، مجتبی عابدینی ،زهرا نعمتی، فرزانه فصیحی ، حمیده عباسعلی ، مصطفی نودهی، محمد رضا گرایی ، نجمه خدمتی، حسین ساوه شمشکی، محمد بیداریان، محمد باقری معتمد، ندا شهسواری، ثریا آقایی و هادی ساعی 20 عضو نهایی کمیسیون ورزشکاران می باشند.